BDAR auditas

bdar auditasAsmens duomenų apsaugos auditas ( BDAR auditas ) tai procedūra, skirta suprasti bei įvertinti, kaip veiksmingai šiuo metu yra apsaugota informacija. Asmens duomenų apsaugos audito teikiama paslauga yra itin aktuali įmonės, kurios nori būti užtikrintos, jog jų tvarkos, vykdomos kontrolės priemonės bei procedūros asmens duomenų apsaugos kontekste, yra atitinkančios Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. UAB Kreditorius komanda veiksmingai vykdo audito procesus, įvertinant ne tik esamą situaciją, trūkumus, tačiau taip pat didinant naudojamų priemonių veiksmingumo potencialą.

 

Asmens duomenų apsaugos auditas Jūsų įmonei/organizacijai yra aktualus, jeigu yra keliami klausimai dėl:

 1. Įdiegtų priemonių asmens duomenų saugumui užtikrinti tinkamumo bei veiksmingumo;
 2. Sutarčių įforminimo su asmens duomenų tvarkytojais tinkamumo;
 3. Asmens duomenų profiliavimo vykdymo;
 4. Didžiųjų duomenų (Big Data) naudojimo;
 5. Sutikimo, pagrindžiančio asmens duomenų rinkimą, sąlygų peržiūrėjimo;
 6. Saugomų, renkamų bei kitaip tvarkomų asmens duomenų;
 7. Asmens duomenų tvarkymo reglamentavimo vidiniuose dokumentuose tinkamumo;
 8. Poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimo atlikimo;
 9. Asmens duomenų pareigūno, atsakingo už asmens duomenų apsaugą, paskyrimo būtinybės įvertinimo;
 10. Asmens duomenų subjektų teisių tinkamumo užtikrinimo;
 11. Asmens duomenų į užsienio valstybes perdavimo tinkamumo užtikrinimo.

Būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad asmens duomenų apsaugos auditas yra itin aktualus jau seniai tvarkas įdiegusioms organizacijoms, norinčioms įsitikinti, jog įdiegta sistema vis dar yra efektyvi ir atitinkanti BDAR reikalavimus. Šis auditas taip pat yra itin naudingas toms organizacijoms, kurių veikla apima didelės rizikos sritis. Atlikę duomenų apsaugos audito procedūrą UAB Kreditorius komanda ištaisys esamus trūkumus asmens duomenų apsaugos srityje bei prisidės prie Jūsų veiklos tobulinimo!