BDAR dokumentų paketo rengimas

BDAR paketo rengimas apima procesus, susidedančius iš kelių etapų. Visų pirma yra vykdoma įmonės veiklos analizė bei vertinamas duomenų apsaugos lygis duomenų tvarkymo bei kaupimo kontekste. Vykdant įmonės veiklos analizę bei vertinimą, UAB Kreditorius komanda atlieka:

 1. Sutarčių su partneriais, tiekėjais bei klientais analizę;
 2. Darbuotojų bei personalo atrankos asmens duomenų tvarkymo vertinimą;
 3. Asmens duomenų saugojimo bei naudojimo atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimą;
 4. Internetinio puslapio audito atlikimą;
 5. Kitų veiklų, apimančių asmens duomenų tvarkymą, vertinimą;
 6. Veiklos įrašų vedimo pareigos įmonei vertinimą;
 7. Formalaus poveikio duomenų apsaugai įvertinimo poreikio nustatymą;
 8. Duomenų apsaugos pareigūno poreikio įmonėje nustatymą.

Atlikus įmonės veiklos analizę bei vertinimą, toliau yra rengiamas būtinųjų dokumentų formų paketas, būtinas BDAR įgyvendinimui. Šį paketą sudaro:

 

 • Internetinei svetainei būtini dokumentai:
   • Privatumo politika;
   • Įspėjimas vartotojams, kurie registruojasi internetiniame puslapyje, apie asmens duomenų tvarkymą;
   • Įspėjimas vartotojams apie jų tvarkomus asmens duomenis rinkodaros tikslais, kuomet yra užsakomas naujienlaiškis;
   • Naudojamų slapukų politika.
 • Asmens duomenų tvarkymo politika bei priedai:
   • Konfidencialumo deklaracija;
   • Reagavimo į subjektų prašymus bei duomenų saugumo pažeidimus procedūra;
   • Duomenų tvarkymo veiklos įrašai;
   • Asmens duomenų incidentų registras;
   • Darbuotojų sutikimas dėl stebėjimo politikos darbo vietoje, jeigu tai yra atliekama, įskaitant ir vaizdo stebėjimo procedūras;
   • Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra;
   • Asmens duomenų subjektų prašymų leisti susipažinti su duomenimis forma;
   • Asmens duomenis tvarkančių darbuotojų (kuriems suteikta ši teisė) sąrašai bei sutikimai dėl tam tikrų įsipareigojimų. 
 • Asmens duomenų subjektų sutikimo formos rinkodaros ir paslaugų teikimo tikslais.
 • Darbuotojų bei personalo atrankos tipinio sutikimo dėl asmens duomenų naudojimo forma, įskaitant ir kiekvieno darbuotojo nuotraukos naudojimą internetinėje svetainėje.
 • Tipinės sąlygos dėl asmens duomenų tvarkymo įtraukimui į sutartis su visais klientais bei tiekėjais.

Kreipkitės į UAB Kreditorius komandą, jeigu Jums yra aktuali BDAR paketo rengimo paslauga. Užpildykite žemiau esančią formą ir mes pateiksime tikslią paslaugos kainą bei atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus!