BDAR mokymai

BDAR mokymaiSu asmens duomenimis susiduria kone kiekvienas verslas. Dėl šios priežasties asmens duomenų apsaugos mokymai ( BDAR mokymai ) įmonėms tampa itin aktualūs. Mes rengiame duomenų apsaugos mokymus įmonėms bei būsimiems duomenų apsaugos pareigūnams. 

Mokymų metu įmonės vadovams bei darbuotojams bus formuojamas bendrasis asmens duomenų apsaugos supratimas, suteikiamos žinios apie asmens duomenų tvarkymui būtinus reikalavimus bei saugumo procedūras. Šių mokymų nauda atsiskleidžia tuo, jog mokymai ir įsisavintos žinios suteiks reikalingus įgūdžius bei padės išspręsti kasdienines problemas, susijusias su duomenų apsauga.

Kiekviena įmonė privalo užtikrinti, jog joje dirbantys darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, gebėtų įgyvendinti duomenų apsaugos reikalavimus bei žinotų galimas atsakomybes. Šiuo metu, padidėjus darbo apimčiai nuotoliniu būdu, asmens duomenų apsaugos mokymai tampa vis aktualesni, kadangi pakito darbo organizavimas bei padidėjo sukčiavimų skaičius. 

Dėl nepakankamų žinių ar budrumo, darbuotojai vis dažniau susiduria su kibernetinio sukčiavimo atvejais, todėl asmens duomenų apsauga tapo itin svarbi ir gyvybiškai reikalinga sklandžiai įmonės veiklai. Dėl šios priežasties UAB Kreditorius komandą teikia asmens duomenų apsaugos mokymus nuotoliniu būdu! Atsižvelgiant į Jūsų poreikius, mokymų programą galime individualizuoti bei parengti mokymus skirtingų kvalifikacijų darbuotojams.

Mokymai būsimiems duomenų apsaugos pareigūnams

Šių mokymų tikslas yra parengti būsimus apsaugos pareigūnus praktinei veiklai, kuri, pagal BDAR, tapo privaloma visoms valstybinėms įstaigoms bei didelei daliai įmonių. Kiekvienas duomenų apsaugos pareigūnas turi būti ekspertas tiek duomenų apsaugos teisės srityje, tiek praktikoje. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo gebėti profesionaliai teikti įžvalgas įmonėms bei kitoms įstaigoms apie tai, ar jų veikla yra atitinkanti BDAR, o taip pat teikti konsultacijas visais duomenų apsaugos klausimais.


Mokymų metu duomenų apsaugos pareigūnams bus suteikiamos tiek teorinės, tiek praktinės žinios, todėl mokymai padės suformuoti gebėjimus atlikti DAP priskirtas funkcijas kasdieninėje veikloje. Nepaisant to, mokymai suteiks būtinąsias žinias duomenų apsaugos teisės srityje, bei supažindins su aktualiausia praktika. UAB Kreditorius rengiami mokymai padės užtikrinti, jog būsimas asmens duomenų apsaugos pareigūnas įgis visas būtinąsias žinias bei bus pasiruošęs įgyvendinti BDAR reikalavimus įmonėse ar kitose įstaigose.

Jeigu mokymai Jums yra aktualūs – susisiekite su mumis! Mokymai gali būti tiek individualūs, tiek pritaikyti asmenų grupei. Baigus mokymus bus išduodami sertifikatai, įrodantys, jog buvo įgytos reikalingos žinios ir kompetencijos.