Fizinio asmens bankrotas

fizinio asmens bankrotas kreditorius

Fizinio asmens bankrotas su UAB Kreditorius komanda – finansiškai saugus ir lengvas būdas atkurti mokumą. 

Skolos slegia Jūsų pečius? Svarstote asmeninio bankroto galimybę? Nemokamai pasikonsultuokite su mūsų specialistais, kurie atsakys į visus Jums rūpimus klausimus, susijusius su fizinio asmens bankroto procedūra.


Patikėdami savo bankroto bylą mums, sutaupysite daugybę laiko. Mūsų specialistai teisininkai surinks iš valstybės registrų ir kitų įstaigų visas Jūsų fizinio asmens bankroto procedūrai reikalingas pažymas ir atstovaus Jus teisme. 


Bankrotas lizingu? Realu! Mes esame lankstūs, todėl fizinio asmens bankrotas su mumis – galimas ir išsimokėtinai dalimis.
UAB Kreditorius teisininkai gali Jums paruošti fizinio asmens bankroto bylą supaprastinta tvarka, kai plano projektas pagal Lietuvos Respublikos fizinio asmens bankroto įstatymo nuostatas parengiamas iki pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pateikimo teismui dienos.

O kam sudėtingai, jei gali paprastai? UAB Kreditorius teikia kelių fizinių asmenų bankrotą pagal vieną bylą. Tai reiškia, jog bendrų prievolių arba bendrojo turto kreditoriams siejami fiziniai asmenys įgauna bankrutavimo galimybę pagal vieną bylą. Mes paruošime bendrą fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo pareiškimą taupant ne tik Jūsų laiką, tačiau ir finansinius kaštus.

Klientai neretai tikisi, kad fizinio asmens bankrotas – itin brangi procedūra. Gaudami paslaugas, klientai yra linkę sužinoti tikslią paslaugos kaina, kuri, ne retais atvejais, fizinio asmens bankroto procese kyla. Teikdami savo paslaugas, mes nustatome fiksuotą paslaugos kainą. Tai reiškia, jog nustatyta paslaugos suma nebus kintanti ir tiksliai žinosite, kiek kainuos mūsų paslaugos vykdant Jūsų fizinio asmens bankroto procesą. Į tą pačią kainą įeina ir visų dokumentų, būtinų bankrutuoti, surinkimas, todėl visus Jūsų rūpesčius perims mūsų kvalifikuoti srities specialistai. Fizinio asmens bankrotas su mumis – mažesnėmis nei vidutinės rinkos kainomis!

Įsitikinkite patys! Užpildykite žemiau esančią formą ir mes Jums pateiksime galutinę paslaugos kainą!

Kreipkitės ir sužinokite kainą

Skolą pagrindžiantys dokumentai:

Kviečiame nemokamai pasikonsultuoti su mūsų įmonės specialistais, kurie atsakys į visus Jums rūpimus klausimus, susijusius su asmens bankroto procedūra. Pirmoji konsultacija telefonu – nemokamai!

D.U.K

Kuomet fizinis asmuo nebesugeba kreditoriams vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, yra svastoma galimybė pradėti fizinio asmens bankroto procedūrą. Fizinio asmens bakrotas yra laikomas veiksminga priemone, leidžiančia skolininko kreditoriams susigrąžinti dalį skolų, o skolininkui – suteikti ekonominės veiklos laisvę. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio šalių, kurioje fizinis asmuo gali bankrutuoti. Iki 2013 metų Lietuvoje teisinės galimybės fizinio asmens bankroto atžvilgiu buvo ribotos, kadangi buvo leidžiamas tik juridinių asmenų bankrotas. Taigi, Lietuvoje fiziniai asmenys turi išskirtinę galimybę atkurti savo mokumą fizinio asmens bankroto keliu. Fizinio asmens bankroto tikslas yra suteikti ekonominės veiklos laisves bankrutuojančiam fiziniam asmeniui, garantuoti skolininko kreditoriams dalinį skolos atgavimą bei sumažinti naštą valstybės socialinei sistemai.

Lietuvoje pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis fizinio asmens bakrotą yra Fizinio asmens bankroto įstatymas, toliau – FABĮ. Šiuo įstatymu yra siekiama sudaryti tinkamas sąlygas fizinio asmens, ūkininko arba fizinio asmens besiverčiančio individualia veikla, nemokumo atkūrimui. 

FABĮ taip pat yra siekiama, jog atkuriamas mokumas užtikrintų kreditorių reikalavimų tenkinimą, tokiu būdu formuojant sąžiningą bei teisingą kreditoriaus ir skolininko interesų pusiausvyrą. Fizinio asmens bankroto institutas – FAB – siekia suteikti galimybes fizinio asmens apsaugai nuo itin sunkių galimų ekonominių pasekmių, tokiu būdu padedant jam atkurti pilnavertį gyvenimą, suteikti ekonominės veiklos laisves bei tuo pačiu apsaugoti kreditorių interesus. 

Fizinio asmens bankroto tikslas nėra suprantamas kaip visiškas fizinio asmens atleidimas nuo savo finansinių įsipareigojimų kreditoriui, tai – mokumo atkūrimo procesas, kuriame yra harmonizuojamas kreditinių įsipareigojimų įgyvendinimas. Taigi, yra užtikrinama kreditoriaus ir jo skolininko interesų pusiausvyra.

Kviečiame nemokamai pasikonsultuoti su mūsų įmonės specialistais, kurie atsakys į visus Jums rūpimus klausimus, susijusius su asmens bankroto procedūra.

Siekiant iškelti fizinio asmens bankroto bylą yra būtina atitikti tam tikras nustatytas sąlygas. Taigi, jeigu teismas jau sutiko priimti pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, toliau seka antrasis etapas, kuriame yra priimama teismo nutartis dėl bylos iškėlimo arba atsisakymo. FABĮ 5 str. 8 d. nurodo sąlygas, dėl kurių teismas gali atsisakyti kelti fizinio asmens bankroto bylą:

 1. Nemokumas. Jeigu nagrinėjant fizinio asmens pareiškimą dėl bankroto iškėlimo yra nustatoma, jog fizinis asmuo neatitinka nemokumo sąlygos.
 2. Sąžiningumas. Jeigu paaiškėja, jog per pastaruosius trejus metus iki fizinio asmens teikiamo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo fizinis asmuo tapo nemokus dėl sandorių, pažeidžiančių kreditorių interesus ((nurodytus LR civilinio kodekso 6.67 str.), pateikė neteisingą informaciją ar tyčia atliko kitus neteisėtus veiksmus, siekdamas išvengti finansinių įsipareigojimų kreditorių atžvilgiu.
 3. Kitos sąlygos. Jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo neatitinka 5 str. 8 d. kitų punktų reikalavimų, fizinio asmens bankroto byla nėra keliama: 1) asmuo tapo nemokus dėl žalingų įpročių (azartinių lošimų, alkoholizmo, narkomanijos ir kt.); 2) asmuo buvo baustas už nusikaltimus, įskaitant ir baudžiamuosius nusikaltimus; 3) nuo to laiko, kuomet buvo nutrauktas ar pasibaigęs fizinio asmens procesas, praėjo mažiau negu 10 metų laikotarpis (išskyrus FABĮ 10 str. 1 d. 1, 2, 7 p. apibrėžtus atvejus); 4) jeigu jau yra iškelta juridinio asmens, kurio dalyviu buvo fizinį bankrotą norintis kelti asmuo, neribotos civilinės atsakomybės bankroto byla.

Daugiau apie fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo sąlygas straipsnyje.

Kokia nauda iš asmens bankroto procedūros? Tai – bene dažniausiai kylantis klausimas asmeniui, siekiančiam atsikratyti slegiančių skolų. Į šį klausimą atsakysime išnagrinėję FABĮ normas bei su jų taikymu susijusią Lietuvos teismų praktiką.

Fizinio asmens bankroto procedūros tikslas yra atkurti fizinio asmens mokumą bei kiek galima labiau patenkinti kreditorių reikalavimus. Šiuos tikslus įgyvendina bankroto procedūros metu rengiamas Mokumo atkūrimo planas, kuriame bankrutuojantis asmuo siūlo, kaip atkurdamas savo mokumą galėtų siekti patenkinti kreditorių interesus.

Teismui patvirtinus mokumo atkūrimo planą, pradedamas skaičiuoti trejų metų laikotarpis, per kurį patvirtintas Mokumo atkūrimo planas bus vykdomas. Per šį laikotarpį, mokumo atkūrimo plane numatyta tvarka bankrutuojantis asmuo sieks grąžinti dalį įsipareigojimų kreditoriams. Pasibaigus trijų metų laikotarpiui, bankrutuojančiam asmeniui atlikus paskutiniąją mokumo atkūrimo plane numatytą įmoką, bankroto administratorius parengęs dokumentus kreipsis į teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos užbaigimo. Po priimto teismo sprendimo fizinio asmens bankroto byla bus oficialiai laikoma baigta.

Bankroto bylai pasibaigus, likę nepatenkinti bankrutavusio fizinio asmens kreditorių reikalavimai, išskyrus žemiau nurodytas išimtis, bus laikomi „nurašytais“ ir sėkmingai bankrutavusiam asmeniui nebegalios.

FABĮ 29 straipsnio 7 dalis (2020 m. sausio 1 d. įstatymo suvestinė redakcija) numato, jog po baigtos asmens bankroto bylos bankrutavusiam asmeniui nurašomi visi kreditorių reikalavimai išskyrus šiuos:

 1. Dėl vaiko išlaikymo (alimentų). Tai reiškia, jog net ir sėkmingai bankrutavęs, asmuo neišvengs finansinės pareigos teikti išlaikymą savo vaikams ar grąžinti įsiskolinimo už jiems nesumokėtą išlaikymą.
 2. Dėl baudų valstybei, paskirtų mokėti už administracinius nusižengimus ar nusikalstamas veikas. Asmens bankroto institutas nesuteikia galimybės asmeniui išvengti baudų mokėjimo valstybei.
 3. Reikalavimai tų kreditorių, su kuriais buvo susitarta dėl jų įkeisto turto išsaugojimo. Galimas variantas, kuomet bankrutuojantis fizinis asmuo (kitiems kreditoriams ir teismui sutinkant) susitaria su kreditoriumi, jog kreditoriaus įkeistas turtas bankrutuojančiam asmeniui būtų paliktas ir neišieškomas bankroto proceso metu. Tačiau tokiu atveju kreditoriaus reikalavimas taip pat lieka nenurašomas netgi po sėkmingos asmens bankroto proceso eigos. Ši galimybė ženkliai išplečia asmens bankroto instituto galimybes, nes sudaro galimybę bankrutuojančiam asmeniui susitarti su savo kreditoriais ir išvengti asmeniui svarbaus turto netekimo.

Lietuvos teismų praktikoje taip pat suformuotas svarbus precedentas, jog neįtraukus kreditoriaus (kaip jį apibrėžia FABĮ) į asmens bankroto bylą bei nepranešus jam apie ketinimą pradėti asmens bankroto bylą, fizinio asmens bankroto proceso pasekmės tokiam kreditoriui negalioja (tokio kreditoriaus reikalavimas bankrutavusiam asmeniui išlieka). Kitais žodžiais tariant, neįtraukus kreditoriaus į fizinio asmens bankroto procesą, skolos šiam kreditoriui po bankroto proceso nebus panaikintos. Taigi fizinio asmens bankroto įstatymo nauda – savo mokumą atkurti siekiantiems asmenims – yra akivaizdi. Sėkmingai ir tinkamai įvykdžius fizinio asmens bankroto bylą, bankrutavusio asmens atžvilgiu yra nurašomos visos kreditorių skolos, išskyrus aukščiau nurodytas kelias išimtis.

Siekdami plačiau išsiaiškinti apie galimą asmens bankroto procedūros naudą ar savo konkretaus atvejo galimybes bankrutuoti, kreipkitės į UAB Kreditoriaus teisininkus, kurie suteiks Jums išsamią nemokamą konsultaciją visais fizinio asmens bankroto Lietuvoje klausimais.

Kadangi bankrutuojantis fizinis asmuo yra jau įgavęs bankrutuojančio fizinio asmens statusą, bankroto procese jam yra priskiriamos tam tikros teisės bei pareigos. Fizinio asmens pareigos yra apibrėžiamos FABĮ 16 straipsnyje. Fizinio asmens pareigos bankroto procese gali būti išskiriamos į turtines ir neturtines.

 • Turtinės pareigos yra išskiriamos FABĮ 16 str. 1, 4, 5, 10 punktuose. Turtinės pareigos apima atsakingą viso turimo turto valdymą bei naudojimą nuo tos datos, kuomet yra teismui pateikiamas fizinio asmens pareiškimas dėl fizinio bankroto bylos iškėlimo ir iki tos datos, kuomet išeina teismo nutartis dėl fizinio asmens bankroto iškėlimo. Fizinis asmuo privalo savo visus gautus grynuosius pinigus (įskaitant gautą palikimą, gautus apdovanojimus, premijas, dovanas, autorinį honorarą bei kitas lėšas) įmokėti į asmeninę kredito įstaigoje esančią sąskaitą ne vėliau nei per penkias darbo dienas, kuomet gautų grynųjų pinigų suma yra viršijanti daugiau nei pusę bazinės mėnesinės socialinės išmokos. Nepaisant aukščiau minėtų turtinių pareigų, fizinis asmuo taip pat privalo į depozitinę sąskaitą pervesti savo lėšas, skirtas tenkinti kreditorių reikalavimams, apmokėti bankroto administravimo išlaidas. Šios lėšos turi būti pervestos tuomet, kuomet išeina teismo nutartis dėl patvirtinto plano įsiteisėjimo. Paskutinė turtinė pareiga apima fizinio asmens galimybes dirbti, aktyviai ieškoti darbo, rasti geriau apmokamą darbą ar užsiimti veikla, duodančia pajamų.
 • Neturtinės pareigos yra apibrėžtos FABĮ 18 str. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, ir 14 punktuose. Šios pareigos apima glaudų fizinio asmens bendradarbiavimą su bankroto administratoriumi viso proceso metu, reikiamų dokumentų pateikimą, informavimą apie gyvenamosios vietos pasikeitimą, kredito įstaigose esančių sąskaitų (įskaitant nedepozitines, ūkininko ar individualiai veiklai vykdyti skirtas sąskaitas) išrašų bankroto administratoriui teikimą.


Fizinio asmens bankrotas apima fizinio asmens teises, apibrėžtas FABĮ 17 straipsnyje. Vykstant bankroto procesui, fiziniam asmeniui yra suteikiama dalyvavimo kreditorių susirinkimuose teisę, duomenų iš kreditoriaus apie fizinio asmens turto pardavimą bei lėšų naudojimą gavimo teisė, išrašų apie lėšų naudojimą iš kredito įstaigos depozitinės sąskaitos gavimo teisė. Taip pat, fizinis asmuo turi teisę pradėti ūkininko/individualią veiklą arba ją tęsti, jeigu šios veiklos yra jau numatytos sudarytame plane bei naudotis kitomis Įstatymo 17 straipsnyje numatytomis teisėmis.


Kviečiame nemokamai pasikonsultuoti su mūsų įmonės specialistais, kurie atsakys į visus Jums rūpimus klausimus, susijusius su fizinio asmens bankroto procedūra.

Kaip ir fizinis asmuo, taip ir kreditoriai turi tam tikras teises bei pareigas bankroto proceso metu. Kaip apibrėžiama FABĮ 3 str. 1 d. fizinio asmens kreditoriai yra kreditoriai (juridiniai ir fiziniai asmenys), kurie turi teisę iš fizinio asmens reikalauti vykdyti įsipareigojimus bei prievoles įvairiais atvejais. Visu pirma, šią teisę kreditoriai įgauna tokiu atveju, jeigu nėra mokami mokesčiai, o jiems surinkti yra įpareigojamos institucijos, atstovaujančios valstybei. Visų antra, ši teisė įgaunama tuo atveju, jeigu atsiranda žalos neatlyginimas dėl darbo santykių atsiradusių neigiamų pasekmių arba užmokesčio nemokėjimo. Visų trečia, kreditoriai minėtąsias teises įgauna tuomet, kuomet nėra grąžinamos paskolos, kurios buvo pasiskolintos iš valstybės arba gautos su valstybės garantija. Galiausiai, kreditoriai įgauna teises, jeigu nėra grąžinama suteikta parama, skirta iš ES lėšų.

Svarbu pažymėti, jog kreditoriai, kurių reikalavimai buvo patvirtinti teismo bankroto proceso metu, įgauna papildomas teises. FABĮ 24 straipsnis apibrėžia 12 papildomų fizinio asmens bankroto metu dalyvaujančių kreditorių teisių. Kreditoriai įgauna teisę reikalauti, jog kreditorių pateikti reikalavimai būtų patenkinti taip, kaip yra numatyta plane, bankroto administratoriui ar fiziniam asmeniui teikti pasiūlymus dėl plano. Kreditorių susirinkimuose, kreditoriai turi teisę ne tik dalyvauti, tačiau taip pat ginti savo interesus, o taip pat kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl kitos bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo, jo pakeitimo ar jo veiklos. Jeigu kreditoriaus netenkina kreditorių susirinkime priimti sprendimai, kreditorius turi teisę per keturiolika dienų (nuo tos datos, kuomet kreditorius sužinojo sprendimą) šiuos sprendimus apskųsti teismui. Kreditorius turi teisę iš bankroto administratoriaus gauti bankroto bylos eigą atspindinčią informaciją tokia tvarka, kokia buvo nustatyta kreditorių susirinkimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kreditorius taip pat turi teises suteikti pagalbą, susijusią su skolininkų įsipareigojimų vykdymu, kurie yra susidarę bankroto bylos vykdymo, nagrinėjimo ar iškėlimo metu. Tokiu atveju, kreditorius turi teisę atsisakyti visų ar bent dalies reikalavimų, atidėti tam tikrų ar visų reikalavimų vykdymo terminus, piniginę prievolę pakeisti kito tipo prievole, pavyzdžiui, suteikti galimybę fiziniam asmeniui vykdyti jam paskirtą prievolę natūra ar už ją atsiskaityti turtu. Kreditoriai taip pat gali reikalauti atlyginti nuostolius, kuriuos kreditorius patyrė dėl bankroto administratoriaus ar fizinio asmens kaltės vykstant fizinio asmens bankroto procesui.

Svarbu pažymėti tai, kad kreditorius gali kreiptis į teismą, siekiant nutraukti fizinio asmens bankroto bylą dėl pagrindų, nurodytų FABĮ 10 str. 1 d.:

 • Jeigu paaiškėja, jog fizinis asmuo teikė klaidinančią informaciją apie savo įsipareigojimus, pajamas, nemokumo priežastis, turtą ar kita ir dėl šių priežasčių atsirandą plane numatytų priemonių neįvykdymo galimybė.
 • Jeigu paaiškėja, jog fizinis asmuo jau tapo nemokus per pastaruosius 3 metus iki datos, kuomet buvo iškelta bankroto byla bei negalėjo atkurti savo mokumo dėl žalingų įpročių ar kitų priežasčių, nurodytų FABĮ 5 str. 8 d. 2 ir 3 punktuose.
 • Jeigu fizinis asmuo turi teistumą už nusikaltimus, įskaitant ir baudžiamuosius nusikaltimus (nurodytus Baudžiamojo kodekso 223, 222, 216, 209, 208, 207 straipsniuose) ir dėl jų tapo nemokus.
 • Jeigu paaiškėja, jog fizinis asmuos nuslėpė turtą ar gautas lėšas bankroto proceso metu nuo bankroto administratoriaus, jeigu šio turto ir lėšų vertė buvo viršijanti bazinės mėnesinės socialinės išmokos dydį bei tai galėjo pakenkti tiek kreditoriaus interesams, tiek fizinio asmens mokumo atkūrimui.
 • Jeigu fizinis asmuo yra nevykdantis kitų reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatyme.

Žinoma, kreditoriai turi ir daugiau teisių, kurios čia nebuvo aptartos, tačiau atsižvelgiant į tai, jog tiek kreditoriai, tiek bankrutuojantys fiziniai asmenys turi platų spektrą teisių bei pareigų, profesionalaus teisininko pagalba fiziniam asmeniui yra itin reikalinga, leidžianti greičiau ir sklandžiau padėti vykdyti bankroto procese fiziniam asmeniui iškeltus reikalavimus, tuo pačiu užtikrinant, jog nebus pažeidžiami fizinio asmens teisės ar interesai.

Kviečiame nemokamai pasikonsultuoti su mūsų įmonės specialistais, kurie atsakys į visus Jums rūpimus klausimus, susijusius su asmens bankroto procedūra.

Mokumo atkūrimo planas yra vienas iš svarbiausių fizinio asmens bankroto procesą sudarančių elementų. Vykstant fizinio asmens bankroto procesui, šiam planui yra skiriamas itin didelis dėmesys: jo sudarymui, kontrolei bei vykdymo priežiūrai. Nurašomos skolos bei mokumo atkūrimas yra geriausias rezultatas, kurio fizinis bankrutuojantis asmuo gali tikėtis, vykdant bei laikantis plane nurodytų reikalavimų. Trumpai tariant, mokumo atkūrimo planas yra dokumentas, konkretizuojantis fizinio bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo priemones, o taip pat ir tvarką, kurios laikantis priemonės turi būti įgyvendinamos. Taigi, planas yra reikalingas ne tik kuo veiksmingesniam kreditorių reikalavimų įgyvendinimui, tačiau taip pat fizinio asmens mokumo atkūrimo galimybėms realizuoti.

FABĮ 7 straipsnis apibrėžia pagrindinius reikalavimus planui. Mokumo atkūrimo plane yra privalu nurodyti visas priežastis, neleidžiančias fiziniam asmeniui įvykdyti kreditorių reikalavimų bei lėšas, kurias fizinis bankrutuojantis asmuo numato per visą bankroto procesą (tiek vienkartines, tiek gaunamas priodiškai). Mokumo atkūrimo plane yra būtina nurodyti fizinio asmens turtą, kurį yra planuojama parduoti, įskaitant ir įkeistą turtą. Taip pat turi būti nurodyti šio turto pardavimo terminai, eiliškumas, numatoma pardavimo kaina, numatomos gauti lėšos iš fizinio asmens skolininkų bei kitos priemonės, kurios yra reikalingos fizinio asmens mokumo atkūrimui (įsidarbinimas, kvalifikacijos keitimas ir kt.). Tai yra tik maža dalis reikalavimų, kuriuos yra būtina įgyvendinti sudarant mokumo atkūrimo planą, todėl akivaizdu, jog tai yra sudėtingas ir kruopštumo reikalaujantis procesas.

Norėdami pasikonsultuoti, kreipkitės į UAB Kreditoriaus teisininkus, kurie suteiks išsamią nemokamą konsultaciją dėl Jūsų galimybių atsikratyti skolų ir pasinaudoti fizinio asmens bankroto procesu Lietuvoje.