10 klausimų apie asmens duomenų apsaugą, kurių atsakymus privalo žinoti kiekvienas (I dalis)

„BDAR yra didžiausias teisinis pokytis, susijęs su asmens duomenų apsauga, įvykęs skaitmeniniame amžiuje“

Mark Lomas – „Capgemini“

2018 metų gegužės 25 d. Lietuvoje įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba BDAR), kuriuo visoje Europos Sąjungoje buvo nustatyti ir visiems asmenims vienodai sureguliuoti asmens duomenų apsaugos reikalavimai bei atsakomybė už jų pažeidimus.

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, BDAR susilaukė didelio dėmesio todėl, kad už jo reikalavimų pažeidimus buvo nustatytos įspūdingo dydžio baudos: iki 40 mln. eurų arba iki 4 % įmonės ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos – atsižvelgiant į tai, kuri baudos suma yra didesnė. asmens duomenų apsauga

Taigi, atsižvelgdami į dažniausiai užduodamus klausimus konsultacijų metu, žemiau pateikiame 10 pagrindinių aplinkybių apie asmens duomenų apsaugą, kurias privaloma žinoti kiekvienam verslininkui.

asmens duomenų apsauga bdar gdpr teisinės paslaugos

1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią gali būti nustatyta asmens tapatybė.  Tai gali būti patys įvairiausi duomenys, užfiksuoti bet kokiuos dokumentuose ar būdais:

 • vardas ir pavardė,
 • adresas,
 • asmens tapatybės kortelės ar paso numeris,
 • pajamos,
 • kultūriniai ypatumai,
 • interneto protokolo (IP) adresas,
 • ligos istorija ar jos dalis;
 • ir pan.

Visų asmens duomenų tvarkymui BDAR nustato griežtus reikalavimus ir teisinę apsaugą.

2. Kas yra specialiųjų kategorijų asmens duomenys?

Specialiųjų kategorijų asmens duomenys atskleidžia informaciją apie asmens:

 • rasinę arba etninę kilmę;
 • lytinę orientaciją;
 • politines pažiūras;
 • religinius arba filosofinius įsitikinimus;
 • narystę profesinėse sąjungose;
 • genetinius, biometrinius ar sveikatos duomenis);
 • asmens duomenis, susijusius su apkaltinamaisiais nuosprendžiais ir nusikalstamomis veikomis,.

Šiuos duomenis leidžiama tvarkyti tik itin griežtais išimtiniais atvejais, išvardintais BDAR. Pvz, jeigu buvo duotas aiškus asmens sutikimas arba jeigu asmens duomenis tvarkyti būtina dėl svarbių su viešuoju interesu susijusių priežasčių remiantis ES arba nacionaline teise ir pan.

3. Kada taikomas ir kada netaikomas BDAR?

BDAR taikomas, jeigu įmonė savo veikloje naudoja (tvarko) asmens duomenis ir yra įsisteigusi Europos Sąjungoje. Taip pat BDAR taikomas, kai įmonė yra įsisteigusi už ES ribų, tačiau siūlo asmenims prekes ar paslaugas Europos Sąjungoje ir savo veikloje tvarko asmens duomenis (pvz. interneto parduotuvė, kuri įsisteigusi už ES ribų, tačiau internetu pardavinėja produkciją ar teikia paslaugas ES valstybėse).

 BDAR netaikomas: asmens duomenų apsauga

1) tvarkant mirusio asmens duomenis;

2) tvarkant juridinio asmens duomenis;

3) tvarkant duomenis asmeniniais (ne verslo) tikslais.

4. Kada leidžiama tvarkyti asmens duomenis?

BDAR yra nustatytos labai konkrečios duomenų tvarkymo sąlygos, kuriomis egzistuojant leidžiama tvarkyti fizinio asmens duomenis. Teisėtam duomenų tvarkymui pakanka nors vienos iš šių sąlygų:

 • asmens sutikimas tvarkyti jo duomenis;
 • būtinybė  vykdyti sutartinius įsipareigojimus asmens atžvilgiu;
 • būtinybė vykdyti teisinę prievolę, numatytą įstatymuose;
 • poreikis apsaugoti gyvybiškai svarbius asmens interesus;
 • poreikis tenkinti viešąjį interesą;
 • poreikis užtikrinti teisėtus savo ar trečiųjų asmenų interesus, išskyrus atvejus, kai asmens (ypač vaiko) duomenų apsaugos interesai yra viršesni.

5.  Kas yra asmens duomenų tvarkymas? Kokie veiksmai apima duomenų tvarkymo sąvoką?

Duomenų tvarkymas, tai bet kokie su asmens duomenimis atliekami veiksmai. Pvz.: Rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Kas yra asmens duomenų apsauga?

Plačiau apie asmens duomenų apsaugos paslaugas teiraukitės UAB Kreditorius teisininkų.

Dalintis:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Palikti komentarą

Susiję straipsniai